กรรไกร หัวใจของการตัดเย็บ

กรรไกร อุปกรณ์ในการตัดที่สำคัญและจำเป็นสำหรับช่างตัดเย็บเสื้อผ้า  คือ  กรรไกร  ซึ่งกรรไกร   มีอยู่  2  ชนิด  คือกรรไกรตัดกระดาษและกรรไกรตัดผ้า 

กรรไกรตัดกระดาษ 

กรรไกร ตัดกระดาษ  ใช้สำหรับตัดกระดาษที่สร้างแบบตัด  ราคาไม่แพง  ทำด้วยเหล็กหรืออะลูมิเนียมมีด้ามเป็นพลาสติกสีต่าง ๆ  เช่น  สีส้ม  สีแดง  สีเขียว  เป็นต้น  ขนาดที่เหมาะแก่การใช้งานคือขนาดยาว  7-8  นิ้ว

กรรไกร

วิธีการใช้  

ใช้สำหรับตัดกระดาษที่สร้างแบบตัด  ขณะใช้งานควรระมัดระวังกรรไกรตก  เพราะจะทำให้ด้ามซึ่งเป็นพลาสติกแตกได้  ไม่ควรนำกรรไกรไปตัดลวด  เพราะจะทำให้คมกรรไกรเสีย  เนื่องจากกรรไกรตัดกระดาษทำด้วยเหล็กเนื้ออ่อนหรืออะลูมิเนียม                     

การเก็บดูแลรักษา  

ควรจัดเก็บให้เป็นที่หรือเก็บไว้ในกล่องอุปกรณ์การตัดเย็บให้มิดชิด

กรรไกรตัดผ้า 

กรรไกรตัดผ้า  ขนาดของกรรไกรตัดผ้าที่ใช้เหมาะมือ  คือ  กรรไกรขนาดยาว 7-8 นิ้ว กรรไกรที่ดีควรทำด้วยเหล็กที่มีคุณภาพดี  กรรไกรต้องมีความคมตั้งแต่โคนถึงปลายกรรไกร กรรไกรตัดผ้าที่นิยมใช้ทั่วไปมี  3  ชนิด  คือ

1  กรรไกรด้ามโค้ง  เป็นกรรไกรที่ตัดได้เที่ยงตรงกว่ากรรไกรชนิดอื่น  เพราะใบกรรไกรขนานกับผ้าในขณะตัดผ้า   ข้อควรระวัง  ต้องให้กรรไกรมีความคมเท่ากัน     ตั้งแต่โคนถึงปลายจะตัดผ้าได้ริมเรียบ

วิธีการใช้  

ใช้สำหรับตัดผ้า  ควรระวังไม่ให้กรรไกรตก  ไม่ควรตัดผ้าซ้อนทีละหลายชั้นหรือใช้กรรไกรตัดวัสดุอื่นที่ไม่ใช่ผ้า  เพราะจะส่งผลให้กรรไกรเสียคม  ขณะใช้งานควรวางเบา ๆ

การเก็บดูแลรักษา  

ควรเก็บกรรไกรไว้ในกล่องอุปกรณ์การตัดเย็บหรือเก็บในลิ้นชักจักร ก่อนเก็บควรเช็ดละอองผ้าที่จับอยู่ที่กรรไกรและเช็ดด้วยน้ำมันจักรเพื่อป้องกันการเป็นสนิม

2  กรรไกรด้ามตรง  ใช้สำหรับตัดตะเข็บตกแต่งต่าง ๆ เช่น  ที่ชายกระโปรง ตรงแนวพับชายต้องวัดให้เท่า ๆ กัน  ตัดให้เรียบสม่ำเสมอ  ใช้กรรไกรด้ามตรงตัดได้ง่ายกว่ากรรไกรแบบอื่น

กรรไกร

วิธีการใช้  

ใช้สำหรับตัดผ้า  ควรระวังไม่ให้กรรไกรตก  ไม่ควรตัดผ้าซ้อนทีละหลายชั้นหรือใช้กรรไกรวัสดุอื่นที่ไม่ใช่ผ้าเพราะจะส่งผลให้กรรไกรเสียคม  ขณะใช้งานควรวางเบา ๆ

การเก็บดูแลรักษา 

 ควรเก็บกรรไกรในกล่องอุปกรณ์การตัดเย็บหรือเก็บในลิ้นชักจักร ก่อนเก็บควรเช็ดละอองผ้าที่จับอยู่ที่กรรไกรและเช็ดด้วยน้ำมันจักร  เพื่อป้องกันการเป็นสนิม

3  กรรไกรซิกแซก  ใช้สำหรับตัดริมผ้าให้สำเร็จ  นิยมใช้กับผ้าที่ไม่ลุ่ย  หรือไม่ซักบ่อย ๆ  ตัดริมตะเข็บที่เย็บกันลุ่ยไว้ครั้งหนึ่ง เพื่อไม่ให้ริมตะเข็บหนามาก  บางชนิดออกแบบให้ใช้เฉพาะผ้าหนาหรือผ้าบาง  มีข้อเสียคือ  ลับยาก ไม่ควรใช้พร่ำเพื่อ

กรรไกร

วิธีการใช้  

ใช้สำหรับตัดริมผ้าสำหรับผ้าที่ไม่ลุ่ย  ควรระวังไม่ให้กรรไกรตก  ไม่ควรใช้กรรไกรตัดวัสดุอื่น  ที่ไม่ใช่ผ้าเพราะจะส่งผลให้กรรไกรเสียคม  ขณะใช้งานควรวางเบา ๆ

การเก็บดูแลรักษา 

 ควรเก็บกรรไกรไว้ในกล่องอุปกรณ์การตัดเย็บหรือเก็บในลิ้นชักจักร  ก่อนเก็บควรเช็ดละอองผ้าที่จับอยู่ที่กรรไกรและเช็ดด้วยน้ำมันจักร  เพื่อป้องกันการเป็นสนิม

ติดตาม ลดาผ้าไหม  จากหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์  Facebook  Instagram  Pinterest  Youtube และ Line @ladasilks  คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสาร และโปรโมชั่นเด็ดๆจากทางร้าน