ผ้าสมปัก

ผ้านุ่งพระราชทานให้ขุนนางตามตำแหน่ง ใช้เป็นเครื่องแบบมาก่อน สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ จะใช้เฉพาะในเวลาเข้าเฝ้า หรือในพระราชพิธี เป็นผ้าทอด้วยไหมเพลาะ กลางผืนผ้าเป็นสีและลายต่างๆ สมปักมีหลายชนิด ได้แก่ “สมปักปูม” ถือว่า เป็นชนิดดีที่สุด “สมปักล่องจวน” เป็นสมปักที่ทอเป็นรอยยาว เป็นสมปักชนิดท้องพื้นมีเชิงลาย นอกจากนี้มี “สมปักลาย” และ “สมปักริ้ว” ซึ่งเป็นผ้าสามัญ ที่พวกเจ้ากรมปลัดกรมนุ่งเท่านั้น มิใช่เป็นของพวกขุนนางชั้นผู้ใหญ่

ผ้าไหมปูม เป็นผ้าชนิดหนึ่งในกลุ่มสมปัก ในสมัยโบราณถือเป็นผ้าส่วยของหลวง ที่มาจากเมืองเขมร ใช้เป็นผ้าหลวงพระราชทาน ให้เป็นเครื่องยศแก่ขุนนาง มีลวดลายต่างๆ ตามตำแหน่งยศศักดิ์ และถือเป็นผ้าชนิดดีที่สุด ที่ใช้พระราชทาน เริ่มแรกผ้าไหมปูม น่าจะเป็นผ้านุ่งเฉพาะของผู้ชาย ความยาวของผ้าประมาณ 4-5 หลา

ต่อมามีการดัดแปลงเป็นผ้านุ่งสำหรับผู้หญิง ไทยเรามีโรงไหมของหลวง ที่ทอผ้าสมปักปูมและสมปักเชิงกรวยพระราชทาน ซึ่งทอด้วยไหมเพลาะ โดยกลางผืนผ้าเป็นลวดลายสีต่างๆ ใช้ตามยศตามเหล่า มีสมปักปูมเป็นชนิดสูงสุด สมปักริ้วเป็นชนิดต่ำสุด ดังนั้นผ้าปูมจึงอาจหมายถึง ผ้าสมปักปูม ซึ่งในปัจจุบันคือผ้าอันเป็นของมีค่า หายากมาก

ผ้าสมปักปูม
ผ้าสมปักปูม
ผ้าสมปักปูม
ผ้าสมปักปูม

ติดตาม ลดาผ้าไหม  จากหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์  Facebook  Instagram  Pinterest  Youtube และ Line @ladasilks  คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสาร และโปรโมชั่นเด็ดๆจากทางร้าน