ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ สถาปัตยกรรมและศิลปะสุโขทัย

พุ่มข้าวบิณฑ์

ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ เป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมของศิลปะสุโขทัย ได้รับความนิยมจากช่างศิลป์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ศิลปะประจำชาติไทย กนก นารี กระบี่ คช (ม.ป.ป.) กล่าวว่า พุ่มข้าวบิณฑ์  คือ ลายทรงพุ่มมีโครงภายนอกคล้ายดอกบัวสัดส่วนถอดออกจากรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 ส่วน สูง 3 ส่วน คอนบนเป็นรูปกระจังใบเทศยอดตั้งขึ้น ตอนล่างเป็นกระจังใบเทศกลับยอดลงมา แต่เล็กกว่าส่วนบน 1 เท่า ระหว่างต่อกันมี ตัวห้ามโดยใช้บัวเล็กๆ ภายในตรงกลางเขียนเป็นทรงพุ่มเล็กๆ โดยเลียนแบบตามโครงภายนอกรอบนอกประกอบด้วยแข้งสิงห์ต่อๆกันเหมือนใบเทศ สอดไส้และบากแบ่งตัวเพื่อความเหมาะสม               พุ่มทรงข้าวบิณฑ์เป็นลายประเภทดอกสำหรับใช้ออกลาย ห้ามลายและยังใช้ประกอบลายอื่นๆได้อีกด้วย

พุ่มข้าวบิณฑ์

ศิลปะไทยจะได้รับอิทธิพลจากหลายประเทศ เช่น อินเดีย จีน ขอม เขมร แต่ช่างไทยก็สามารถนำไปพัฒนาลวดลายจนมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองที่มีความแตกต่างไปจากชาติตะวันตก คือ ศิลปะไทยแตกต่างไปจากศิลปะตะวันตกตรงที่ศิลปะตะวันตกนั้นเป็นแบบธรรมชาตินิยม แต่ศิลปะไทยจะดัดแปลงธรรมชาติไปตามคตินิยมที่คิดสร้างสรรค์จากปรัชญา (ความเชื่อในเรื่องสวรรค์นรก)

ลายไทย คือ ศิลปะอันทรงคุณค่าของไทยที่อยู่คู่กับวัฒนธรรม ศาสนาและความเชื่อของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้รับการพัฒนาและประยุกต์กับศิลปะร่วมสมัยซึ่งเป็นการอนุรักษ์อย่างหนึ่งให้สอดคล้องและเหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เพื่อรักษาและคงคุณค่าของลายไทยที่ทรงคุณค่าให้อยู่คู่กับมรดกของชาติไทยสืบไป

ขอบคุณข้อมูลจาก คุณภัทราวดี พลบุญ  ขอขอบคุณภาพสวยๆจาก Google

ติดตาม ลดาผ้าไหม  จากหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์  Facebook  Instagram  Pinterest  Youtube และ Line @ladasilks  คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสาร และโปรโมชั่นเด็ดๆจากทางร้าน