ผ้าโฮล

ผ้าโฮล เป็นชื่อเรียกผ้าไหมมัดหมี่ ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเชื้อสายเขมร ในแถบจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง หรืออีสานใต้ ที่มีชายแดนติดประเทศกัมพูชา ได้แก่ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ โดยเฉพาะในจังหวัดสุรินทร์ผ้าโฮลถือเป็นเอกลักษณ์ผ้ามัดหมี่ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมของชาวสุรินทร์ที่ยังคงเอกลักษณ์และรักษารูปแบบ สีสัน ลวดลาย ด้วยเทคนิคการทอแบบโบราณอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของกลุ่มช่างทออีสานใต้ไว้ได้ และยังคงมีการถ่ายทอดสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้

ผ้าโฮล
https://www.instagram.com/pearypie/

คําว่า “โฮล” เป็นคําในภาษาเขมร เป็นชื่อเรียกผ้าที่มีกรรมวิธีการทอผ้าไหมประเภทหนึ่งที่สร้างลวดลายขึ้นมาจากกระบวนการมัดหมี่เส้นพุ่ง

ผ้าโฮล ในอดีตมีลักษณะโครงสร้างผ้ามีกรอบ มีเชิงคล้ายกับรูปแบบผ้าปูมที่ใช้เป็นผ้านุ่งที่บ่งบอกถึงระดับชั้น ยศ หรือตําแหน่งในราชการของขุนนางในราชสํานักสยามเรียกว่า “โฮลเปราะฮ์”

ผ้าโฮล
https://www.instagram.com/pearypie/

แต่หากเป็นแบบที่สตรีใช้นุ่งจะทอแปลงที่ใช้ลายผ้าปูม นํามาดึงลายให้เลื่อนออก ทอสลับลายริ้ว ในแบบหมี่คั่น เป็นลายริ้ว ในแนวตั้ง เรียกว่า “โฮลแสร็ย” หรือโฮลสตรี เพื่อไม่ให้เหมือนผ้าที่ใช้ในราชสํานักและสตรีสามารถใช้นุ่งได้ และในปัจจุบันนี้ผ้า โฮลแบบ โฮลเปราะฮ์หรือโฮลบุรุษ แทบจะไม่มีให้เห็น และแทบจะหาตัวคนทอไม่ได้แล้วในปัจจุบัน
ผ้าโฮลในปัจจุบัน จึงมักหมายถึงลักษณะของผ้าโฮลที่สําหรับใช้เป็นผ้าซิ่นของสตรีเกือบทั้งหมด

ผ้าโฮล จึงเป็นผ้ามัดหมี่ที่มีลักษณะเฉพาะ มีสีสัน และลวดลายมัดหมี่ที่โดดเด่น ลักษณะการทอจะทอเป็นจุดประ สลับกับเส้นตรง โดยใช้ไหมคู่ 2 สีทอสลับกันเป็นลายตลอดไปทั้งผืน มีลักษณะเป็นลายริ้วสลับกับลายมัดหมี่
ผ้าโฮลเป็นผ้าที่มีคุณภาพดีมาก ลวดลายก็เป็นแบบฉบับของชาติพันธุ์ไทยเชื้อสายเขมรโดยเฉพาะในจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมจากศิลปะของเขมร
สีที่ใช้ในการทอผ้าโฮลนิยมใช้สีหลักๆ เช่น สีแดง สีดํา สีน้ําเงิน สีเหลือง สีเขียว สีส้ม เป็นต้น

ผ้าโฮล

ติดตาม ลดาผ้าไหม  จากหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์  Facebook  Instagram  Pinterest  Youtube และ Line @ladasilks  คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสาร และโปรโมชั่นเด็ดๆจากทางร้าน