Category Archives: ผ้าไหม

ผ้ายกดอกลำพูน ความวิจิตรของหัตศิลป์ไทย

ผ้ายกดอกลำพูน เป็นมรดกทางหัตถกรรมที่ถ่ายทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลานและมีลักษณะเด่น คือ ในผืนผ้าจะมีลวดลายในตัว โดยผิวสัมผัส ผ้ายกดอก จะมีความนูน ของผืนผ้า แต่ละชิ้น แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลวดลาย แต่ละลาย ส่วนใหญ่ลายจะใช้ฝ้าย หรือไหมสีเดียวกัน ตลอดทั้งผืน บางครั้ง อาจมีการจกฝ้าย เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความเด่น ของลวดลายก็ได้ เป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่สร้างขึ้นจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผสมผสานกลมกลืนกับขนบธรรมเนียมประเพณี ยามว่างจากการทำไร่ทำนา ผู้หญิงจะทอผ้า จนมีคำกล่าวเกี่ยวกับวิถีการดำรงชีวิตของผู้คนสมัยก่อนไว้ว่า “เมื่อเสร็จหน้านา ผู้หญิงทอผ้า ผู้ชายตีเหล็ก” ดังนั้นทุกครัวเรือนจะมีการทอผ้าเพื่อการใช้สอย มีการถ่ายทอดความรู้ในการทอผ้าให้กับสมาชิกโดยเฉพาะผู้หญิง ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ประวัติของการทอผ้ายกดอกลำพูน ไม่มีหลักฐานปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรแน่ชัดแต่จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่กล่าวไว้ว่าการทอผ้ายกดอกมีจุดเริ่มต้นอยู่ใน “คุ้มเจ้า” ซึ่งแต่เดิมมาก็มีการทอผ้าฝ้ายยกดอกกันอยู่ก่อนแต่เป็นการทอยกดอกในผ้าฝ้ายและเป็นลวดลายธรรมดาไม่สวยงามวิจิตรมากนักจนกระทั่งพระราชชายาเจ้าดารารัศมีซึ่งเป็นพระญาติกับเจ้าเมืองลำพูนได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทอผ้าไหมยกดอกที่มีลวดลายสวยงามแปลกตาและวิจิตรบรรจงซึ่งพระองค์ได้เรียนรู้มาจากภาคกลางให้แก่เจ้าหญิงส่วนบุญผู้เป็นชายาของเจ้าจักรคำจขรศักดิ์เจ้าผู้ครองลำพูนองค์สุดท้ายและเจ้าหญิงลำเจียกธิดาในเจ้าจักรคำขจรศักดิ์เป็นผู้เริ่มทำต่อมาการทอผ้าไหมยกดอกจึงได้เริ่มแพร่หลายออกไปสู่สาธารณชนทั่วไปโดยได้มีการฝึกหัดชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงจนมีความรู้เรื่องการทำผ้าไหมยกดอกได้เป็นอย่างดีทำให้เมืองลำพูนกลายเป็นศูนย์กลางการทอผ้าไหมยกดอกแหล่งสำคัญของประเทศไทย    ผ้ายก หมายถึง ผ้าไหมที่ทอยกลวดลายให้นูนสูงขึ้นกว่าผืนผ้า โดยเลือกยกบางเส้นและข่มบางเส้น แล้วพุ่งกระสวยไปในระหว่างกลางด้วยดิ้นเงินหรือดิ้นทอง ซึ่งเทคนิคในการทอยกให้เกิดลวดลายนี้เรียกว่า เทคนิคการยกดอก ผ้ายกเป็นผ้าโบราณที่อดีตใช้ในคุ้มเจ้าหรือในพระราชสำนักเท่านั้น       ผ้ายกดอกลำพูน มีความหมายเดียวกับผ้ายก ต่างกันที่การใช้ไหมพุ่งอาจจะใช้เส้นไหมสีต่างๆ แทนเส้นดิ้นในการทอผ้า       คำว่า ยกดอก นั้นเพื่อบ่งบอกถึงเทคนิคที่ใช้ทอผ้าและบ่งบอกถึงลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำพูนที่เป็นลวดลายดอกไม้ เช่น ลายดอกพิกุล ดังนั้นจึงเรียกว่า “ผ้าไหมยกดอก” หรือ “ผ้าไหมยกดอก ลำพูน”       การประดิษฐ์ลวดลายนั้น ผ้ายกลำพูนนับว่าเป็นศิลปะการทอผ้าที่มีลวดลายงดงามมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง มีรูปแบบลวดลายที่อ่อนช้อยงดงามของธรรมชาติ [ อ่านเพิ่มเติม ]

“ ตรานกยูงพระราชทาน ” เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย

ตรานกยูงพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานสัญลักษณ์นกยูงไทยให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย จำนวน 4 ชนิด

ชุดออกงาน สไตล์เดรสสูท จากลดาผ้าไหม

ชุดออกงาน จากการออกแบบและตัดเย็บโดยลดาผ้าไหม เป็นชุดเดรสสูทสำหรับคุณผู้หญิง นับเป็นอีกหนึ่งไอเท็มสุดฮิต ยอดนิยม

ผ้าไหมสีพื้น จากการย้อมผ้าไหมด้วยสีธรรมชาติ

ผ้าไหมสีพื้น จากการย้อมผ้าไหมด้วยสีธรรมชาติ เป็นสีย้อมที่ถูกคิดค้นด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยการนำส่วนต่างๆของพืช

ประเภทผ้าไหมไทย

ประเภทผ้าไหมไทยและชนิดของผ้าไหมไทย มีลักษณะที่แตกต่างจากผ้าทั่วไป เนื่องจากจะมีเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัว

เสน่ห์ผ้าไหมไทย

ผ้าไหม ถือเป็นมรดกอันล้ำค่าของเมืองไทย มีความงดงามของเส้นไหมที่เป็นเอกลักษณ์ ลวดลายที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย

สิ่งที่ต้องรู้ในการเลือก ซื้อผ้าไหม แท้

ผ้าไหมเป็นผ้าที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยร้อยเรียงกันออกมาเป็นผืนผ้าที่งดงามถูกออกแบบและรังสรรออกมาเป็นชุดสวยๆ

ขั้นตอน การทอผ้า ไหม

กว่าจะได้ผ้าไหมสวยสักผืน ต้องงผ่านกระบวนการต่างๆมากมาย วันนี้มาดูขั้นตอน การทอผ้าไหม ที่ลดาผ้าไหม ได้ไปสัมผัส นำความรู้และเทคนิคต่างๆมาฝากทุกท่าน

อุปกรณ์ทอผ้าไหม

อุปกรณ์ต่างๆ เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่สืบสานและใช้มาอย่างยาวนาน ซึ่งมีอยู่หลายชนิด แต่ละชนิดแสดงถึงความละเอียด พิถีพิถัน ในการสร้างสรรค์ผลงานให้ปรานีตแลัวิจิตรบรรจง

รีดผ้าไหม ให้เรียบไม่ใช่เรื่องยาก

ผ้าไหมทุกชุดสะท้อนรสนิยม สะท้อนความเป็นตัวตนของแต่ละบุคคลที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว