เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ถือบัตรลดาซิลค์ การ์ด

การ์ด
Ladasilk Platinum

บัตร Ladasilk Platinum มียอดค่าชำระสินค้า/บริการ รวมกันเฉลี่ยตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไปในระยะเวลา 12 เดือน

การ์ด
Ladasilk Gold

  บัตร Ladasilk Gold มียอดค่าชำระสินค้า/บริการ รวมกันเฉลี่ยตั้งแต่ 300,000 – 499,999 บาท ขึ้นไปในระยะเวลา 12 เดือน

การ์ด
Ladasilk Black

   บัตร Ladasilk Black  มียอดค่าชำระสินค้า/บริการ รวมกันเฉลี่ยตั้งแต่ 100,000 – 299,999 บาท ขึ้นไปในระยะเวลา 12 เดือน

การ์ด
Ladasilk Red

บัตร Ladasilk Red มียอดค่าชำระสินค้า/บริการ รวมกันเฉลี่ยตั้งแต่ 50,000 – 99,999 บาท ขึ้นไปในระยะเวลา 12 เดือน

การ์ด
Ladasilk White

บัตร Ladasilk White มียอดค่าชำระสินค้า/บริการ รวมกันเฉลี่ยตั้งแต่ 20,000 – 49,999 บาท ขึ้นไปในระยะเวลา 12 เดือน

เงื่อนไขลดาซิลค์การ์ด

  1. คะแนนสะสม จะถูกคำนวณจากสิทธิพิเศษของบัตรตามตาราง  หากผลการคำนวณมีเศษเป็นทศนิยม ระบบจะปัดเศษทศนิยมลงในทุกกรณี
  2. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  3. สิทธิพิเศษลดาซิลค์การ์ด มีสถานะ 1 ปีนับจากวันที่ร้านออกบัตรให้
  4. คะแนนสะสมมีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่ที่ได้รับ
  5. ยอดเฉลี่ยคำนวนจากทุกสินค้า/บริการ รวมยอดเป็นระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน  
  6. (ภายใต้หมายเลขบัตรประชาชน / เบอร์โทรศัพท์ หรือผู้ใช้งานเดียวกัน)
  7. ก่อนใช้สิทธิพิเศษ กรุณาแสดงบัตรก่อนใช้งานทุครั้ง
  8. บริษัทฯ มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสิทธิพิเศษในแคมเปญนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆของบริษัทฯได้ เช่น ที่จัดโปรโมชั่นลดราคา หรือโปรโมชั่น Facebook Live

ตารางสิทธิพิเศษของบัตร

ประเภทบัตร ส่วนลดค่าตัด ส่วนลดซื้อสินค้า ยอดซื้อสินค้า/1 คะแนน
Platinum 15% 10% 500
Gold 12% 5% 750
Black 10% 2% 1000
Red 5%   1000
White     คำนวณเมื่อยอดถึงRedขึ้นไป
ลูกค้าทั่วไป     คำนวณเมื่อยอดถึงRedขึ้นไป

ติดตาม ลดาผ้าไหม  จากหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์  Facebook  Instagram  Pinterest  Youtube และ Line @ladasilks  คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสาร และโปรโมชั่นเด็ดๆจากทางร้าน