ประเภทผ้าไหมไทย

ประเภทผ้าไหมไทยและชนิดของผ้าไหมไทย มีลักษณะที่แตกต่างจากผ้าทั่วไป เนื่องจากจะมีเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัว

เสน่ห์ผ้าไหมไทย

ผ้าไหม ถือเป็นมรดกอันล้ำค่าของเมืองไทย มีความงดงามของเส้นไหมที่เป็นเอกลักษณ์ ลวดลายที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย

สิ่งที่ต้องรู้ในการเลือก ซื้อผ้าไหม แท้

ผ้าไหมเป็นผ้าที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยร้อยเรียงกันออกมาเป็นผืนผ้าที่งดงามถูกออกแบบและรังสรรออกมาเป็นชุดสวยๆ

ขั้นตอน การทอผ้า ไหม

กว่าจะได้ผ้าไหมสวยสักผืน ต้องงผ่านกระบวนการต่างๆมากมาย วันนี้มาดูขั้นตอน การทอผ้าไหม ที่ลดาผ้าไหม ได้ไปสัมผัส นำความรู้และเทคนิคต่างๆมาฝากทุกท่าน

อุปกรณ์ทอผ้าไหม

อุปกรณ์ต่างๆ เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่สืบสานและใช้มาอย่างยาวนาน ซึ่งมีอยู่หลายชนิด แต่ละชนิดแสดงถึงความละเอียด พิถีพิถัน ในการสร้างสรรค์ผลงานให้ปรานีตแลัวิจิตรบรรจง

รีดผ้าไหม ให้เรียบไม่ใช่เรื่องยาก

ผ้าไหมทุกชุดสะท้อนรสนิยม สะท้อนความเป็นตัวตนของแต่ละบุคคลที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว

ประวัติของผ้าไหมไทย

หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการทอผ้าไหมที่เก่าแก่ที่สุดประมาณ 3,000 กว่าปีที่แล้ว โดยพบเศษผ้าไหมของวัฒนธรรมบ้านเชียง

ระดับคุณภาพของ ชุดผ้าไหม

  ระดับคุณภาพของ ชุดผ้าไหม ในปัจจุบันมีการนำเข้าวัตถุดิบเส้นไหม และเส้นใยสังเคราะห์จากต่างประเทศ ทั้งมีการนำเข้าถูกกฎหมายและลักลอบนำเข้าแบบผิดกฎหมาย ทำให้วัตถุเส้นไหมจึงมีทั้งคุณภาพได้มาตรฐานและคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานทำให้ผ้าไหมไทยมีคุณภาพต่ำลง กระนั้นผู้ผลิตก็ยังคงใช้ตราสัญลักษณ์ว่า “ผ้าไหมไทย” หรือ “Thai Silk” เพื่อการค้า ยังผลให้ผู้ซื้อทั้งของประเทศไทยและตลาดต่างประเทศไม่มั่นใจในคุณภาพของผ้าไหมไทย จากปัญหาดังกล่าวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จึงทรงมีกระแสพระราชดำรัสให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปดำเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการแก้ไข    ปี พ.ศ. 2545 หน่วยงานซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับผ้าไหมไทย เช่น กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (หน่วยงานเดิมของกรมหม่อนไหม) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกันจัดสัมมนาหาแนวทางแก้ไขจนได้ข้อสรุปเป็นมาตรการคุ้มครองไหมไทยและออกข้อบังคับในการผลิตผ้าไหมไทยโดยออกตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพผ้าไหมไทยไว้เป็นระดับต่างๆ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญลักษณ์นกยูงไทย ให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยไว้ 4 ชนิด นกยูงสีทอง (Royal Thai Silk) เป็นผ้าไหมชึ่งผลิตจากวัตถุดิบ เส้นไหม กระบวนการผลิตแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านดั้งเดิมของไทยอย่างแท้จริงและใช้เส้นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านเป็นทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืน เส้นไหมจะต้องสาวเส้นด้วยมือผ่านพวงสาวลงภาชนะ การทอด้วยกี่ทอมือแบบพื้นบ้านชนิดพุ่งกระสวยด้วยมือ ย้อมด้วยสีธรรมชาติ หรือสีเคมีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และต้องผลิตในประเทศไทย นกยูงสีเงิน (Classic Thai Silk) เป็นผ้าไหมซึ่งผลิตขึ้นแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านผสมผสานกับการประยุกต์ใช้เครื่องมือและกระบวนการผลิตในบางขั้นตอน ใช้เส้นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านหรือที่ได้รับการปรับปรุงจากพันธุ์ไทยเป็นเส้นพุ่งหรือเส้นยืน<…>

ผ้าไหมแพรวา

ผ้าไหมแพรวา เป็นผ้าทอมืออันเป็นเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทยหรือภูไท การทอผ้าแพรวามีมาพร้อมกับวัฒนธรรมของชาวภูไท

ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่ เป็นผ้าทอพื้นเมือง ที่คงภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวสุรินทร์ ตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย จากบรรพบุรุษหลายรุ่นต่อหลายรุ่น ส่งต่อมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน จนถึงปัจจุบัน