อาการโควิด 19

องค์การอนามัยโลก ระบุว่า อาการโควิด -19 ( COVID-19) ของ ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ จะมีอาการเริ่มแรกคือ มีไข้ ตามมาด้วยอาการไอแห้ง ๆ หลังจากนั้นราว 1 สัปดาห์จะมีปัญหาหายใจติดขัด ผู้ป่วยอาการหนักจะมีอาการปอดบวมอักเสบร่วมด้วย หากอาการรุนแรงมากอาจทำให้อวัยวะภายในล้มเหลว

ขณะที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะนำว่า หากผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงการระบาดของโรคมีอาการไข้ ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบพบแพทย์ทันที

อาการโควิด

ข้อมูลจาก องค์การอนามัยโลก ระบุว่า อาการของผู้ป่วย โควิด-19 ส่วนใหญ่จะมีอาการ ดังนี้

  • มีไข้
  • มีอาการไอแห้งๆ
  • มีอาการหายใจลำบาก เหนื่อยหอบ
  • บางรายมีภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดอักเสบ

ทั้งนี้ อ.พญ.รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด ได้แนะนำเพิ่มเติมว่า ผู้ได้รับเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 จะเริ่มแสดงอาการออกมาภายใน 1-14 วัน โดยอาการเริ่มแรกส่วนใหญ่จะเริ่มจากมีไข้ ไอ เจ็บคอ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หายใจหอบเหนื่อย ถ่ายเหลวท้องเสีย หากผู้ป่วยมีร่างกายไม่แข็งแรงหรือมีภูมิคุ้มกันต่ำ จะทำให้มีความรุนแรงถึงขั้นวิกฤตและเสียชีวิตได้

อาการโควิด

เมื่อมีอาการป่วย ควรทำอย่างไร

กรมควบคุมโรคแนะนำว่าผู้ที่มีอาการป่วยในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ควรปฏิบัติดังนี้

  • ควรพักผ่อนอยู่ที่บ้าน งดเดินทาง หลีกเลี่ยงที่ชุมชน
  • ปิดปากและจมูกด้วยกระดาษทิชชู่ทุกครั้งที่ไอหรือจาม
  • ทิ้งกระดาษทิชชู่ลงในถังขยะทุกครั้ง
  • ทำความสะอาดเชื้อโรคบนสิ่งของ และผิวสัมผัสต่างๆ เป็นประจำ

นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่มีอาการป่วยหลังจากเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง เช่น มีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ ต้องไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง รวมถึงใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้อื่น

อาการโควิด

หากแยกตามกลุ่มเสี่ยง แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย

1.โอกาสเสี่ยงน้อยมาก   คือ ไม่มีอาการ ไม่มีประวัติเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง ไม่ได้ใกล้ชิดกับผู้มีความเสี่ยง แนวทางปฏิบัติตัว คือ  หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงที่แออัด

2.โอกาสเสี่ยงน้อย  คือ มีอาการ ไม่มีประวัติเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง ไม่ได้ใกล้ชิดกับผู้มีความเสี่ยง แนวทางปฏิบัติตัว คือ หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงที่แออัด อาจเป็นโรคอื่น เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ หากยังไม่ดีขึ้นใน 48 ชั่วโมงควรพบแพทย์

3.โอกาสเสี่ยง  คือ ไม่มีอาการ  มีประวัติเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง  ใกล้ชิดกับผู้มีความเสี่ยง แนวทางปฏิบัติตัว คือ กักตัวเองไว้ที่บ้าน 14 วัน และไม่ใช้ของใช้ร่วมกับผู้อื่น หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงที่แออัด หากเริ่มมีอาการควรรีบไปโรงพยาบาลทันที

4.โอกาสเสี่ยงสูงมาก คือ มีอาการ มีประวัติเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง ใกล้ชิดกับผู้มีความเสี่ยง แนวทางปฏิบัติตัว คือ หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือก่อน-หลัง สวมหน้ากากอนามัยด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ที่สำคัญต้องรีบไปโรงพยาบาลทันที

ขอบคณข้อมูลจาด bangkokbiznews / huapood และ BBC

ติดตาม ลดาผ้าไหม  จากหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์  Facebook  Instagram  Pinterest  Youtube และ Line @ladasilks  คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสาร และโปรโมชั่นเด็ดๆจากทางร้าน