ประเภทผ้าไหมไทย

ประเภทผ้าไหมไทย และชนิดของผ้าไหมไทย    เป็นผ้าไหมชนิดหนึ่งที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทย ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างจากผ้าทั่วไป เนื่องจากจะมีเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัว กล่าวคือ เป็นผ้าที่ทอขึ้นมาจากเส้นไหม มีแสงแวววาวและเป็นมันละเลื่อม เนื้อผ้าจะไม่เรียบแต่จะฟูๆ มีความอ่อนนุ่ม และมีน้ำหนักในตัวเอง เอกลักษณ์อีกอย่างของผ้าไหมไทยได้แก่ เนื้อผ้าจะไม่เรียบจะมีความเป็นปุ่มปม ซึ่งน่าจะเป็นตำหนิตามธรรมชาติ แต่กลับได้รับความนิยมสูงมาก เนื่องจากเห็นว่ากว่าจะทอผ้าได้แต่ละผืนนั้นต้องชีความพิถีพิถัน ประณีต และยังต้องมีความอดทน ใส่ใจในแต่ละขั้นตอน จึงทำให้มีคุณค่ามากกว่าผ้าโดยทั่วไป
ประเภทผ้าไหมไทย  ผ้าไหมไทยนับได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์อันเก่าแก่ที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยโดยแท้ เป็นผ้าที่ทอจากเส้นใยไหมที่มีความหลากหลายทั้งลวดลาย สีสัน และรูปแบบที่งดงามแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น โดยมีกรรมวิธีการทอแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ เกิดจากกรรมวิธีการทอ เกิดจากกรรมวิธีการเตรียมลวดลายเส้นด้ายก่อนทอ และลวดลายหลังกรรมวิธีการทอเป็นผืนผ้าแล้ว จะอย่างไรก็ตามถ้าต้องการแยกประเภทของผ้าไหมไทย ตามเทคนิคการทอ อาจแยกได้ดังนี้

ประเภทผ้าไหมไทย


ประเภทผ้าไหมไทย  ผ้าไหมไทยนับได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์อันเก่าแก่ที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยโดยแท้ เป็นผ้าที่ทอจากเส้นใยไหมที่มีความหลากหลายทั้งลวดลาย สีสัน และรูปแบบที่งดงามแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น โดยมีกรรมวิธีการทอแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ เกิดจากกรรมวิธีการทอ เกิดจากกรรมวิธีการเตรียมลวดลายเส้นด้ายก่อนทอ และลวดลายหลังกรรมวิธีการทอเป็นผืนผ้าแล้ว จะอย่างไรก็ตามถ้าต้องการแยกประเภทของผ้าไหมไทย ตามเทคนิคการทอ อาจแยกได้ดังนี้

  1. การทอขัดเป็นกรรมวิธีการทอผ้าเบื้องต้นของผ้าทอทุกชนิด โดยต้องมีเส้นทอหลักอยู่ 2 เส้น ได้แก่เส้นพุ่งและเส้นยืน เพื่อทำให้เกิดลวดลายและสีสัน
  2. มัดหมี่เกิดจากการมัดเส้นด้ายหรือเส้นไหมเข้าด้วยกัน โดยการผูกให้เป็นเปลาะ แล้วนำไปย้อมสี เป็นศิลปะการทอผ้าอีกอย่างหนึ่ง
  3. ขิดคำว่าขิดเป็นภาษาพื้นบ้านของภาคอีสาน มีความหมายว่า การสะกิดหรืองัดขึ้น เมื่อนำมาใช้ในการทอผ้าจึงมีความหมายถึง การทอผ้าที่ผู้ทอใช้ไม้ที่เรียกว่า “ไม้เก็บขิด” สะกิดให้เส้นยืนยกขึ้นให้เป็นลวดลายยกสูงนูนบนเนื้อผ้า
  4. จกเป็นลักษณะการทอผ้าที่ต้องใช้วิธีล้วง ดึง เพื่อให้เส้นพุ่งขึ้นๆ ลงๆ ซึ่งเป็นเทคนิคพิเศษในการทำลวดลายผ้าให้คล้ายการปักบนผ้าตลอดทั้งผืน และสามารถสลับสีได้ตามต้องการ
  5. ยกได้แก่การทอผ้าเพื่อเพิ่มลวดลายในเนื้อผ้าให้มีความพิเศษขึ้นกว่าเดิม โดยใช้วิธีพิเศษด้วยการเก็บตะกอเพื่อเก็บเส้นด้ายยืนให้เป็นลวดลายที่ได้กำหนดไว้ ถ้าทอยกเส้นไหมจะเรียกว่ายกไหม ถ้าทอยกเส้นทองจะเรียกว่า ยกทอง ถ้าทอยกเส้นเงิน ก็จะเรียกว่ายกเงิน

การควบเส้น คือ การสร้างลวดลายเพื่อต้องการให้สีเหลื่อมกันบนเนื้อผ้า โดยการใช้เส้นไหมที่มีสีที่ต่างกันมาปั่นเป็นเกลียวให้เป็นเส้นเดียวกัน โดยการใช้สีหลักได้แก่สีเหลืองในการควบเส้นกับสีอื่นๆ แล้วนำมาเป็นเส้นพุ่งหรือเส้นยืนในการทอผ้า และใช้วิธีการทอขัดแบบธรรมดา ซึ่งผ้าทอที่ได้เรียกว่า “ผ้าหางกระรอก” ผ้าทอที่กล่าวแล้วทั้ง 6 ชนิด เป็นเพียงการทอผ้าไหมไทยที่มีการนิยมกันอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังมีการทอผ้าที่ทอจากการผสมผสานด้วยกรรมวิธีอื่นๆ อีกหลายชนิด หรือจากหลายภูมิภาคของประเทศ เช่น ผ้ากาบบัว ของจังหวัดอุบลราชธานี ผ้าไหมแพรวา ของจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นผ้าที่ทอจากเส้นไหม หรือที่เรียกรวมๆ กันว่าผ้าไหมไทยทั้งสิ้น

ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตไหมไทยและผลิตภัณฑ์ไหมไทยที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของโลก ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของไทย เป็นเอกลักษณ์ไทยที่ได้รับการกล่าวขวัญด้านความงดงามของสีสัน และลวดลาย รวมถึงฝีมือการทอผ้าของคนไทย

ติดตาม ลดาผ้าไหม  จากหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์  Facebook  Instagram  Pinterest  Youtube และ Line @ladasilks  คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสาร และโปรโมชั่นเด็ดๆจากทางร้าน