งามอย่างไทย

ไหมเนื้อทองประกายเพชร เนื้อไหมจะมีความเงา เนื้อเรียบ เนียน ไหมที่ใช้จะเป็นเส้นไหมเฉพาะ ที่ทางร้านทำขึ้นมา เนื้อจะเป็นประเภทเดียวกันกับผ้ายกใหญ่ลำพูน