ขั้นตอน การทอผ้า ไหม

ยกอัตลักษณ์ ยกภูมิปัญญา สู่ความวิจิตรบนผืนผ้า

กว่าจะได้ผ้าไหมสวยสักผืน ต้องงผ่านกระบวนการต่างๆมากมาย วันนี้มาดูขั้นตอน การทอผ้า ไหม ที่ลดาผ้าไหม ได้ไปสัมผัส นำความรู้และเทคนิคต่างๆมาฝากทุกท่าน

ขั้นตอนที่ 1 ปลูกหม่อน

หม่อน หรือ  มัลเบอร์รี่ ผลไม้หนึ่งในตระกูลเบอร์รี่ ปลูกง่ายสามารถปลูกขึ้นได้ดีในดินชุดต่าง ๆ เกือบทุกชนิด   แต่การปลูกหม่อนเพื่อผลิตผลหม่อนจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ หลายด้าน เพื่อให้ได้ผลิตที่ดี มีคุณภาพ ควรเลือกพื้นที่ที่มีดินร่วนซุย หน้าดินลึก มีการระบายน้ำดี แปลงหม่อนไม่ควรห่างจากโรงเลี้ยงมากจนเกินไป ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการขนส่งใบหม่อนไปเลี้ยงไหมและไม่ควรปลูกหม่อนใกล้โรงงานอุตสาหกรรม ไร่ยาสูบ หรือแปลงพืชที่มีการใช้สารเคมีบ่อยครั้ง เพราะอาจเป็นอันตรายต่อตัวหนอนไหม

ขั้นตอนที่ 2 คัดแยกรังไหม

การคัดแยกรังไหม จะทำการคักแยกหลังจากตัวไหมพ่นเส้นใยมาทำรังและรังของไหมพร้อมที่จะนำมาใช้งานแล้ว  สามารถลอกรังไหมออกจากจ่อได้ แต่ไม่ควรลอกรังไหมออกจากจ่อเร็วเกินไป เพราะตัวดักแด้ยังอ่อนอยู่ อาจจะแตกก่อให้เกิดรังเปื้อนได้  หลังจากที่เราทำการคัดแยกคุณภาพรังไหมที่ดีแยกออกไว้ ส่วนรังเสียให้ทำการคัดออกไว้อีกกลุ่มหนึ่ง  เพื่อให้ได้รังไหมที่ทำให้คุณลักษณะของเส้นไหมมีเส้นกลมและขนาดสม่ำเสมอ

ขั้นตอนที่การสาวไหม

การสาวไหม เป็นการดึงเส้นใยออกจากรังไหมโดยการนำรังไหมหลายๆ รังไปต้ม เพื่อละลายกาวที่ผนึกเส้นใยไว้ออกจากกัน แล้วดึงเอาเส้นใยออกมาตามกรรมวิธีการสาวไหม เส้นไหมที่ได้ตามกรรมวิธีการทอผ้าเป็น 2 ชนิด คือ เส้นไหมพุ่ง (warp) และ เส้นไหมยืน (weft) โดย   ต้มน้ำให้ร้อนประมาณ 80 องศาเซลเซียส นำรังไหมลงไปต้มทิ้งไว้ประมาณ 2-3 นาที เวลาต้มต้องหมั่นเขี่ยเพื่อให้รังไหมสุกทั่วกัน แล้วเอาไม้คีบเกลี่ยรังไหมเบาๆ เส้นไหมจะติดไม้ขึ้นมาใช้มือรวบเส้นไหมจากไม้ดึงมารวมสาวเป็นไหมใหญ่ก่อน ไหมนี้จะเป็นไหมชั้นนอกหรือปุยไหม เมื่อสาวไหมใหญ่เสร็จให้ตักรังไหมออกมาพักไว้ก่อนแล้วเติมรังไหมใหม่ลงไป ระหว่างการสาวหมั่นคอยเติมน้ำเย็นลงเป็นระยะ ๆ เพื่อไมให้น้ำเดือดมาก

ขั้นตอนที่ 4 การขึ้นกงไหม

การขึ้นกงไหมคือ การใช้  กง  ที่เป็นเป็นเครื่องมือสำหรับกรอเส้นด้าย ทำงานร่วมกับอัก เพื่อเก็บด้ายที่ปั่นดีแล้วจากเหล็กไนของหลา (ไนปั่นด้าย) มาพันรวมกันที่กง ช่างปั่นด้ายจะนำเส้นด้ายมาตรฐานมาตรวจตราความเรียบร้อยอีกครั้ง เพื่อเก็บส่วนที่เป็นปม หรือขุยด้ายที่ติดพันมาตอนปั่นด้ายออกให้เรียบร้อย   สามาถอ่านบทความ  อุปกรณ์ทอผ้าไหม  เพิ่มเติมได้เช่นกัน

การทอผ้า

ติดตามบทความดี ๆ และข่าวสารต่างๆจาก   ลดาผ้าไหม  จากหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์  Facebook  Instagram  Pinterest  Youtube และ Line @ladasilks  คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสาร และโปรโมชั่นเด็ดๆจากทางร้าน